Welcome at avrte

                                         

 

What's New USA Germany

Welcome to the website of Torsten and Arno

The name "avrte" is composed out of our initials.
For practical reasons our website is written in English. Depending on your feedback,we will consider to add translations into Dutch and German in the future. We hope, our website will bring you lots of fun.

 

Hartelijk welkom op de website van Arno en Torsten

De naam  "avrte" is ontleend aan onze gekoppelde initialen.
Deze website is om praktische redenen geschreven in het Engels. Afhankelijk van Uw reacties, overwegen wij in de toekomst een Duitse en Nederlandse vertaling te schrijven. Veel plezier met onze website.

 

Herzlich Wilkommen auf der Website von Torsten und Arno

Der Name "avrte" ist zusammengesetzt aus unseren Initialen.
Aus praktischen Gründen ist unsere Website auf englisch geschrieben. Abhängig von Euren Reaktionen werden wir die Texte auch ins niederländische und deutsche übersetzen. Viel Spass mit unserer Website.